Ny rapport från IVO ivo patientsäkerhet säbo säker rapportering Sep 13, 2022

I slutet av augusti publicerade IVO sin rapport Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Det är en delrapport för den tillsyn IVO gör just nu med syfte att förbättra vården för de äldre som bor på...

Läs mer...
Utbildning i säker rapportering patientsäkerhet säker rapportering tillsammans May 03, 2021

I vård och omsorg är det idag en stor utmaning med hög personalomsättning och brist på utbildad omvårdnadspersonal. För att skapa en högre patientsäkerhet behövs det fler verktyg som tar fasta på dessa problem.

Genom vår utbildning...

Läs mer...
Kunskap om AKUT-test kan r√§dda liv ūüöĎ akut-test omv√•rdnadspersonal patients√§kerhet Mar 19, 2021

AKUT-testet är en enkel metod för att undersöka om någon drabbats av en stroke. Självklar kunskap för den som arbetar inom vård och omsorg- för ökad patientsäkerhet!

Utgå alltid från vad personen har klarat av tidigare och...

Läs mer...
√Ėkande √§ldre befolkning- den stora utmaningen! patients√§kerhet √∂kad √§ldre befolkning Feb 23, 2021

Antalet invånare över 80 år ökar i Sverige. Enligt SCB kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara...

Läs mer...
Skapa tydlig kommunikation genom SBAR patientsäkerhet rapporteringsstöd sbar Feb 16, 2021

Känner du till SBAR?

SBAR är en struktur for att rapportera till varandra inom vard och omsorg och minskar riskerna for att viktig information gloms bort eller missupp­fattas och bidrar darfor till okad patientsakerhet!

Genom att all personal får kunskap om SBAR ökar...

Läs mer...
1 2