Utbildning i säker rapportering

patientsäkerhet säker rapportering tillsammans May 03, 2021

I vård och omsorg är det idag en stor utmaning med hög personalomsättning och brist på utbildad omvårdnadspersonal. För att skapa en högre patientsäkerhet behövs det fler verktyg som tar fasta på dessa problem.

Genom vår utbildning Säker rapportering får omvårdnadspersonalen en grund för hur man kan jobba tillsammans med sjuksköterskan och med personen det gäller i centrum. Min uppfattning är att den "lilla" detaljen inte prioriteras i introduktionen av nya medarbetare. Det räcker oftast med -"här är numret till sjuksköterskan". NÄR man ska ringa eller HUR man gör och VAD som är viktigt att säga, betonas inte som viktigt.

Jag är övertygad om att vården skulle se annorlunda ut om vi jobbade mer tillsammans och utgår från personen som behöver vår hjälp. Trots att våra jobb som omvårdnadspersonal och sjuksköterska i mångt och mycket skiljer sig åt och styrs av olika lagrum så spelar vi ändå i samma lag - varför inte skapa ett riktigt dream team tillsammans? 🤜 🤛

/💪 Emma