Rapporteringsstöd (SBAR)

Säker rapportering inom vård och omsorg

Rapporteringsstöd som fickbok är ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationsöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen, utbildad som outbildad, hjälp med vad man bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före man kontaktar sjuksköterska.

Syftet med rapporteringsstödet är att öka patientsäkerheten inom vård och omsorg och samtidigt vara ett kunskapsstöd och hjälp i rapporteringen till sjuksköterska, genom SBAR.

Boken som är i fickformat kan användas av omvårdnadspersonal som möter vuxna personer oavsett vårdgivare inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri. Den kan användas i många olika verksamheter, överallt med samma syfte - att öka patientsäkerheten med en säker rapportering. Nu finns boken även som app för mobilen.

Gå till butiken

Provläs ett avsnitt

Hämta och läs igenom ett avsnitt ur boken, helt gratis, via knappen nedan:

Hämta ditt avsnitt

Vård i livets slutskede 〰️ uppdaterat

Rapporteringsstödets avsnitt om Vård i livets slutskede är nu uppdaterat tillsammans med Svenska palliativregistret.

Här får du stöd och information om vad som är omvårdnadspersonalens ansvar vid vård i livets slutskede och vad du kan göra för att lindra och hjälpa. Informationen finns tillgänglig i rapporteringstödsboken och i Evig-appen.

Faktagranskning

Susanne Rolfner Suvanto

Verksamhetsansvarig på Omvårdnadsinstitutet, leg. sjuksköterska med specialistutbildning psykiatri, fil.mag inom pedagogik och författare till bl.a. Äldres psykiska hälsa och ohälsa.

Malin Munter

Leg. sjuksköterska och såransvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun.

Staffan Ekedahl

Specialist i allmänmedicin, Jönköping.