Villkor

Leverans
Din beställning av boken rapporteringsstöd, Säker rapportering från omvårdnadspersonal till sjuksköterska, skickas inom 2-5 arbetsdagar. Vid större beställningar kan leveransen dröja någon eller några veckor. Preliminärt leveransdatum meddelas på orderbekräftelsen.

Frakt
Fraktkostnad tillkommer och är beroende av beställningens vikt.

Priser
Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående avisering. Vi levererar huvudsakligen till företag.

Skador

Det är viktigt att du som kund kontrollerar mottagen vara så ingen skada har skett under leveransen. Skulle en skada uppkommit ber vi dig anmäla det direkt till transportören. Upptäcks skadan senare skall detta anmälas inom max 5 dagar efter mottagen leverans på adressen hej@evigutveckling.se.

 

Personuppgifter

Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Uppgifterna kommer att användas i syfte att fullgöra våra åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden samt övrigt i marknadsföringssyfte. Vi kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

 

©2020 by Evig AB