Rapporteringsstöd


Ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska.

Pris: 139 kr
Köp boken

Utbildning: Säker rapportering


Utbildningen tar upp hur du, med hjälp av ett rapporteringsstöd, kan rapportera en händelse till sjuksköterska på ett patientsäkert sätt. 

Pris: 199 kr
Köp utbildningen

Paketerbjudande


Pris: 249 kr 
Köp paket