Rapporteringsstöd enligt SBAR - för ökad patientsäkerhet

Evig utveckling erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg. 

Rapporteringsstöd i fickformat

Utbildning i säker rapportering

Evig™️ - rapporteringsstödsapp.


Till butiken
 
 

Rapporteringsstöd enligt SBAR

Evig utveckling erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg genom att erbjuda följande produkter:

Rapporteringsstöd i fickformat

Utbildning i säker rapportering


Till butiken

Nyhet!

Rapporteringsstöd i appformat - appen Evig ™  

Evig™️ finns nu tillgänglig för beställning till verksamheter inom vård- och omsorg.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på 076-340 03 21 eller [email protected]

Evig™️ kan i nuläget inte beställas av privatpersoner.

Läs mer

Vad är ett rapporteringsstöd?

Rapporteringsstöd  är ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen, utbildad som outbildad, hjälp med vad man bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före man kontaktar sjuksköterska.

Provläs ett avsnitt

Vår digitala utbildning i säker rapportering  tar upp hur du i ditt arbete kan jobba med ett rapporteringsstöd och hur du på ett patientsäkert sätt rapporterar en händelse till sjuksköterska, genom kommunikationsmodellen SBAR. Utbildningen tar även upp hur du kan kontrollera vitala parametrar, det vill säga de livsviktiga kroppsfunktionerna och hur du kan använda dig av skattningsskalor och riskbedömningsinstrument i ditt arbete.

Senaste uppdateringarna

Ny rapport från IVO

Sep 13, 2022

Stolt och glad!

Apr 04, 2022

Behövs sjuksköterskor på äldreboenden dygnet runt?

Dec 21, 2021

Samarbetspartners

 


© 2022 Evig AB