Rapporteringsstöd enligt SBAR - för ökad patientsäkerhet

Evig utveckling erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg genom att erbjuda följande produkter:

Rapporteringsstöd i fickformat

Utbildning i säker rapportering


Till butiken
 
 

Rapporteringsstöd enligt SBAR

Evig utveckling erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg genom att erbjuda följande produkter:

Rapporteringsstöd i fickformat

Utbildning i säker rapportering


Till butiken

Vad är ett rapporteringsstöd?

Rapporteringsstöd  är ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen, utbildad som outbildad, hjälp med vad man bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före man kontaktar sjuksköterska.

Provläs ett avsnitt

Utbildning i säker rapportering  tar upp hur du i ditt arbete kan jobba med ett rapporteringsstöd och hur du på ett patientsäkert sätt rapporterar en händelse till sjuksköterska, genom kommunikationsmodellen SBAR. Utbildningen tar även upp hur du kan kontrollera vitala parametrar, det vill säga de livsviktiga kroppsfunktionerna och hur du kan använda dig av skattningsskalor och riskbedömningsinstrument i ditt arbete.

Senaste uppdateringarna

Behövs sjuksköterskor på äldreboenden dygnet runt?

Dec 21, 2021

Framtiden är runt hörnet!

Oct 16, 2021

Suicidpreventiva dagen 10 september

Sep 11, 2021

© 2020 Evig AB

Kommer inom kort

Rapporteringsstöd i appformat - appen Evig ™  

Appen kan inom kort beställas av verksamheter inom vård- och omsorg.

Läs mer