Snart lanserar vi vår egen utbildningsfilm för vårdpersonal. Mer information kommer inom kort!

Rapporteringsstöd - 

säker rapportering från omvårdnadspersonal till sjuksköterska

 

Möjliggör att patientsäkerheten upprätthålls,

även under influensautbrott och semesterperioder

 

Rapporteringsstödet är ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationsöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen, utbildad som outbildad,

hjälp med vad man bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före man kontaktar sjuksköterska. Syftet med rapporteringsstödet är att det ska öka patientsäkerheten inom vård och omsorg och samtidigt vara ett

kunskapsstöd och hjälp i rapporteringen till sjuksköterska, genom SBAR. Boken som är i fickformat kan användas av omvårdnadspersonal som möter

vuxna personer oavsett vårdgivare inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, LSS, socialpsykiatri samt inom slutenvården. Den kan användas i många olika verksamheter, överallt med samma syfte - att öka patientsäkerheten med en säker rapportering. 

 

Kontakta oss

hej@evigutveckling.se, 070-899 07 94

Aronsvägen 5, 561 46  Huskvarna

Organisationsnummer 559234-4062

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram
 

©2020 by Evig AB