För ökad kvalitet och patientsäkerhet i vård- och omsorgsverksamheter


  • Rapporteringsstöd i fickformat för omvårdnadspersonal
  • Utbildning i säker rapportering
Till butiken

 

 

Vad är ett rapporteringsstöd?

Rapporteringsstöd  är ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen, utbildad som outbildad, hjälp med vad man bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före man kontaktar sjuksköterska.

Utbildning i säker rapportering  tar upp hur du i ditt arbete kan jobba med ett rapporteringsstöd och hur du på ett patientsäkert sätt rapporterar en händelse till sjuksköterska, genom kommunikationsmodellen SBAR. Utbildningen tar även upp hur du kan kontrollera vitala parametrar, det vill säga de livsviktiga kroppsfunktionerna och hur du kan använda dig av skattningsskalor och riskbedömningsinstrument i ditt arbete.

Senaste uppdateringarna

Vaccinera mera!

Jan 18, 2021

Välkommen 2021!

Jan 07, 2021

Medmänsklighet i juletid och all-tid!

Dec 27, 2020

© 2020 Evig AB