Ny rapport från IVO

ivo patientsäkerhet säbo säker rapportering Sep 13, 2022

I slutet av augusti publicerade IVO sin rapport Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Det är en delrapport för den tillsyn IVO gör just nu med syfte att förbättra vården för de äldre som bor på SÄBO.

Brister har setts under en lång tid och Covid-19 pandemin ökade bristerna ytterligare. Det blev då ännu tydligare hur sårbart vårt arbetssätt och organisation faktiskt är. Man gissade då att det skulle vara den största frågan under årets valkampanj, men nej, många hade redan glömt det när de var dags.

IVO konstaterar att många livsavgörande bedömningar gällande patienter på SÄBO görs av den personal som har lägst utbildningsnivå. Det vill säga låg utbildning eller faktiskt ingen alls. Ganska skrämmande om du frågar mig! Vilka förutsättningar och verktyg får de för att göra den uppgiften på bästa sätt?

Kompetensförsörjningsfrågan är hyperaktuell. Hur skapar man då attraktiva arbetsplatser som bidrar till hög patientsäkerhet och trygga arbetssätt för personalen?

Ett sätt är tydliga rutiner för hur rapporteringen mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska ska se ut. Med ett rapporteringsstöd stöttas omvårdnadspersonalen i vad som är viktigt att ta reda på och rapportera till sjuksköterskan. Ett verktyg som är en förutsättning för att omvårdnadspersonalen ska kunna göra sitt jobb, ändå är det långt ifrån givet i många verksamheter.

Rätt vård till rätt person i rätt tid!

/Emma 🍁 

Här kan du läsa IVO´s rapport: https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/ivo-tillsyn-av-medicinsk-vard-och-behandling-vid-sarskilda-boenden-for-aldre.pdf