Ny rapport från IVO ivo patientsäkerhet säbo säker rapportering Sep 13, 2022

I slutet av augusti publicerade IVO sin rapport Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Det är en delrapport för den tillsyn IVO gör just nu med syfte att förbättra vården för de äldre som bor på...

Läs mer...
Utbildning i säker rapportering patientsäkerhet säker rapportering tillsammans May 03, 2021

I vård och omsorg är det idag en stor utmaning med hög personalomsättning och brist på utbildad omvårdnadspersonal. För att skapa en högre patientsäkerhet behövs det fler verktyg som tar fasta på dessa problem.

Genom vår utbildning...

Läs mer...