Behövs sjuksköterskor på äldreboenden dygnet runt? coronakommissionen rapporteringsstöd sjuksköterska äldreomsorg Dec 21, 2021

Coronakommissionen slog i sin utredning fast att alla äldreboenden bör ha en sjuksköterska på plats dygnet runt, dels som förutsättning för medicinska insatser som att ge medicin, dropp och syrgas och dels för att ge stöd till...

Läs mer...