Behövs sjuksköterskor på äldreboenden dygnet runt?

coronakommissionen rapporteringsstöd sjuksköterska äldreomsorg Dec 21, 2021

Coronakommissionen slog i sin utredning fast att alla äldreboenden bör ha en sjuksköterska på plats dygnet runt, dels som förutsättning för medicinska insatser som att ge medicin, dropp och syrgas och dels för att ge stöd till omvårdnadspersonalen. Bara ett fåtal kommuner har idag sjuksköterskor dygnet runt, och det råder delade meningar om effekterna av det.

Det kan i teorin låta som en patientsäker lösning att ha en sjuksköterska som arbetsleder personalen dygnet runt men i teorin ser det ofta annorlunda ut. Ett boende kan ha väldigt varierat antal platser, vilket självklart gör att behovet av sjuksköterskekompetensen dygnet runt också varierar.

Det handlar i grunden om en kompetensfråga, men det finns stora svårigheter att hitta sjuksköterskor att bemanna upp med redan idag, inte minst kvällar och nätter. En annan aspekt är planering av arbetet, för mycket av omvårdnaden kan och bör planeras i förväg, men givetvis kan man inte planera allt.

Får omvårdnadspersonalen ett verktyg för att rapportera på ett säkert sätt till sjuksköterska, IRL eller via telefon ökar personalens kompetens. Oavsett tid på dygnet möjliggörs då både patientsäkerhet och trygghet samtidigt som resurserna tas tillvara på bästa sätt!

Ok, jag kan vara partisk i frågan, men som distriktssköterska är jag säker på att rapporteringsstöd som skapar en säker rapportering till sjuksköterska, oavsett var hen befinner sig,  är en förutsättning för att möjliggöra god och säker vård, nu och i framtiden!

 

Önskar er alla en riktigt god jul & ett fantastiskt 2022!
🤶🏼 Emma & team Evig