Rapporteringsstöd (SBAR)

Säker rapportering inom vård och omsorg


Rapporteringsstödet är ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationsöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen, utbildad som outbildad, hjälp med vad man bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före man kontaktar sjuksköterska.

Syftet med rapporteringsstödet är att öka patientsäkerheten inom vård och omsorg och samtidigt vara ett kunskapsstöd och hjälp i rapporteringen till sjuksköterska, genom SBAR.

Boken som är i fickformat kan användas av omvårdnadspersonal som möter vuxna personer oavsett vårdgivare inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, LSS, socialpsykiatri samt inom slutenvården. Den kan användas i många olika verksamheter, överallt med samma syfte - att öka patientsäkerheten med en säker rapportering.

Köp boken för 139 kr

Köp paket för 249 kr (Bok + utbildning)
Provläs ett avsnitt

Faktagranskning

Susanne Rolfner Suvanto

Verksamhetsansvarig på Omvårdnadsinstitutet, leg. sjuksköterska med specialistutbildning psykiatri, fil.mag inom pedagogik och författare till bl.a. Äldres psykiska hälsa och ohälsa.

Malin Munter

Leg. sjuksköterska och såransvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun.

Staffan Ekedahl

Specialist i allmänmedicin, Jönköping.