Ökande äldre befolkning- den stora utmaningen!

patientsäkerhet ökad äldre befolkning Feb 23, 2021

Antalet invånare över 80 år ökar i Sverige. Enligt SCB kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla. 

Ökad åldrad befolkning innebär ökat behov av vård och omsorg. Det är fakta och något vi måste planera för. Vad är då strategin för att kunna fortsätta erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet till äldre personer när antalet äldre ökar? 

Behöver vi ändra det arbetssätt vi har idag om äldre ska få den vård och omsorg de lagligt har rätt till? Jag är övertygad om att vi behöver det, både inom hemtjänst, på särskilt boende och inom hemsjukvården.

Ett sätt kan vara genom ökad kompetens. Genom att omvårdnadspersonalens kunskaper kring vanliga sjukdomar och besvär ökar och de har rätt verktyg att kommunicera och rapportera på ett säkert sätt till ansvarig sjuksköterska- då möjliggörs effektiv resurshantering. Då kan sjuksköterskan prioritera vilka besök som är akuta och vilka som kan väntas med. Det innebär att den som behöver vård får den i rätt tid, något som är svårt att klara om inte arbetssättet vi har idag ändras. Resurserna måste användas rätt, eller hur tänker du?

Vårhälsning
Emma 🌼