Välkommen 2021!

digitalisering Jan 07, 2021

Äntligen är 2021 här! Det är sällan ett nytt år är så efterlängtat. Nytt år, nya möjligheter brukar det ju heta, och det stämmer så bra in nu när vi är mitt i en pandemi. Vi är många som vill återgå till det liv vi levde, före pandemin bröt ut. Den har inneburit flera tråkigheter och saker vi fått säga nej till. Men den har också inneburit förändrade arbetssätt, kanske till och med förbättrade arbetssätt ibland. Vi har blivit tvungna att testa oss fram på nya vägar för att lösa problem vi ställts inför, vägar vi annars aldrig skulle ha sett.

Vård- och omsorg i Sverige har länge pratat om att använda mer digitala arbetssätt, men det har varit svårt att genomföra i praktiken. När vi pga av pandemin blev tvingade att använda digital teknik, exemplevis genom digitala vårdmöten, så gick det riktigt bra. Ja, det har till och med gått så bra att det på vissa arbetsplatser redan är det självklara alternativet eftersom det sparar både tid och resurser.

Därför är det extra roligt att regeringen före årsskiftet godkänt den överenskommelse som gjorts mellan staten och SKR om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Överenskommelsen omfattar 200 miljoner kronor och syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att genom digitalisering verksamhetsutveckla äldreomsorgen. Ett härligt besked, som kan bidra till att ge äldreomsorgen en ordentlig skjuts i rätt riktning för att möta framtidens utmaningar!

Allt gott! //Emma