Vaccinera mera!

covid-19 vaccination Jan 18, 2021

Hur länge ska Covid-19 styra våra liv? När får vi börja leva som vanligt igen? När kan vi börja träffa familj och vänner som vi gjort tidigare? Det är frågor vi nog alla ställt oss. För visst är vi trötta på att vara begränsade i det dagliga livet?! 

Vaccin mot Covid-19 har kommit och vaccinationerna är påbörjade över hela landet. Att ta emot erbjudande om vaccination är i nuläget det enda sättet att kunna återgå till det liv vi tidigare kunde leva, före pandemin bröt ut. Ändå är det många som tackar nej till vaccin och väljer att inte ta det. Varför, frågar jag mig!? 

Världshälsoorganisationen (WHO) har listat en global influensapandemi, som vi just nu genomgår, som ett av de 10 största hoten mot den globala hälsan. Man ser ett ökat vaccinationsmotstånd i många länder. Om fler tackar nej till de vaccin som erbjuds riskerar den nedåtgående trenden för många svåra infektioner, som vi idag kan förebygga med vaccin, att öka igen. Sjukdomar som sedan länge är borta orsakar dödsfall och utgör återigen ett hot mot liv och hälsa. 

I den rapportering om vaccin och framtagningen av vaccinerna för Covid-19 finns inte mycket negativa biverkningar rapporterade. Enligt vissa döljer både företagen bakom vaccinerna och regering och myndigheter riskerna för allmänheten. Till vilken nytta då, då kan vi ju lika väl ha Pandemin kvar, eller?

Kan det vara rapporteringen av Narkolepsi hos personer som 2009 vaccinerat sig mot Svininfluensan som fortfarande sprider rädslor? I så fall finns det forskning som stödjer att så faktiskt inte är fallet. 

Jag är övertygad om att det är okunskap som gör att så många tackar nej till vaccinet. Därför vill jag dela klippet nedan med er. Kanske kan det hjälpa till att skapa en mer objektiv bild av vad vaccin faktiskt är och varför det är viktigt att vi ALLA hjälps åt i bekämpningen av Covid-19.

https://www.youtube.com/watch?v=1ydOOrYg_Rw

Bästa!

/Emma