Proposition om skyddad yrkestitel för undersköterskor

skyddad yrkestitel för undersköterska undersköterska ökad kvalitet Apr 13, 2021

Regeringen vill införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förslaget går ut på att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Men varför vill man då det? Jo, för att stärka kvaliteten och säkerheten inom vården och omsorgen.

Genom en skyddad yrkestitel höjer vi statusen på undersköterskans viktiga arbete. Jag gissar att många med mig tycker att det är på tiden att titeln undersköterska, som är Sveriges vanligaste yrke och ett av de viktigaste vi har äntligen sätts på kartan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Med de föreslagna bestämmelserna är det Socialstyrelsen som ska utge bevis till den enskilde om rätten att använda yrkestiteln undersköterska. Då är det inte längre upp till en kommun eller ett företag att bestämma vem som ska få kalla sig det. 

Ett steg på vägen mot en ökad kvalitet i vård och omsorg!

 

Må väl 🌷
Emma