När någon inte är sig lik!

inte sig lik rapporteringsstöd Mar 01, 2021

NÄR NÅGON INTE ÄR SIG LIK - Ibland händer det att en person man hjälper inte är sig lik och  har ett förändrat beteende eller mående som det är svårt att sätta fingret på orsaken till. Det kan exempelvis vara plötslig förvirring, tappad aptit eller att någon är tröttare än vanligt. 

Orsakerna kan vara många och det är därför viktigt att titta på flera möjliga anledningar till måendet. För att sjuksköterskan ska kunna göra en bedömning behövs förutom information om nuläge även information om hur personen brukar må och bete sig och vad som skiljer sig mot tidigare. Omvårdnadspersonalens kunskaper och erfarenheter om personen är ovärderliga för att rätt beslut ska kunna tas.

Rapporteringsstödet stöttar omvårdnadspersonalen i vilka frågor som är viktiga att ställa i situationen och vilka kontroller som kan göras före sjuksköterska kontaktas. 

Tillsammans för god och säker vård. Allas arbete är lika viktigt!

 🤜🤛 

Bästa, Emma