Mina tankar om Nära vård

nära vård rapporteringsstöd Jan 26, 2021

Tänk vad man kan sakna att arbeta med med människor! Nu har det gått över fem år sen jag slutade min tjänst som distriktssköterska. Som tur är har jag haft möjligheten att hoppa in och jobba lite extra då och då, jag har alltid känt att det är viktigt att "hålla igång" kunskaperna. 

I somras hoppade jag in lite mer och jobbade heltid några veckor. Något jag upplevde stor förändring kring är förskjutningen av vården, till att bli mer avancerad i hemmet. Patienterna vårdas i större utsträckning hemma. Det resulterar såklart i att fler avancerade behandlingar ges i hemmet och medicinteknisk apparatur följer med patienten hem, något som jag förväntas kunna ta hand om. Sjukhusen är för specialistsjukvården, med rätta. Men det är lätt att fråga sig om verksamheterna utanför sjukhusen alltid är rätt rustade för att hantera allt som den förväntas göra.

Både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i kommunal och privat regi, utanför sjukhusen, har fått ett ökat ansvarsområde som kräver ökad kunskap. Min upplevelse är att den kunskapen inte alla gånger hinner i kapp verkligheten. 

Rapporteringsstödet för omvårdnadspersonal är mitt bidrag till detta. Jag är övertygad om att ett stöd för säker rapportering kan förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i vård- och omsorg!

/Emma