Framtiden är runt hörnet!

välfärdsteknik äldre ökad äldre befolkning Oct 16, 2021

Diskussionen om att antalet äldre stadigt kommer att öka i samhället och den väntade "äldreboomen" har pågått länge. Den stora 40-talistvågen börjar nu få åldersrelaterade sjukdomar som gör att hälso-och sjukvården börjar märka ett ökat tryck.

Satsaningar på välfärdsteknik och smarta boenden där man möjliggör självständighet ökar i kommunerna. Helt rätt väg att gå om du frågar mig. Nästa generation äldre kommer att ha mycket högre krav på tekniska lösningar och att kunna göra val som passar den enskilda individen. 

Samma sak gäller personalen. Den väntade personalbristen är redan märkbar. Det är viktigt att äldreomsorgen redan nu aktivt planerar för att möta behovet av den arbetsplats som 00-talister som nu utbildar sig kommer att kräva. Jag är övertygad om att det går att kombinera både personalens och de äldres behov i planeringen för framtidens äldreomsorg.  Och det är dags att sätta fart, framtiden är redan runt hörnet!

🍁Emma

 

 

´