3 tips för säker rapportering till sjuksköterska i sommar!

May 12, 2021

Med sommaren kommer semestervikarier i många verksamheter inom vård- och omsorg. Jag har själv stor erfarenhet av att vara vikarie men såklart också av att vara den som ska jobba med en tillfällig kollega.

Det är så mycket som man behöver kunna i en verksamhet, men eftersom det oftast är korta perioder man jobbar som vikarie kan man inte lära sig allt.
Vad är då viktigt att kunna och vad kan man vänta med att lära sig?

Här kommer tre tips på kunskaper som är viktiga för säker rapportering till sjuksköterska.  Saker som allt för ofta tas som "självklar kunskap" hos en medarbetare men som faktiskt inte alls är det och kan i värsta fall påverka patientsäkerheten negativt - så helt klart värt att lägga lite tid på!

 

1. När och var?

Grunderna - Vet alla medarbetare vilka rutiner som gäller för rapportering till sjuksköterska på just den här arbetsplatsen? Finns det tydliga rutiner för när kontakt ska tas och på vilket nummer ska man ringa olika tider på dygnet?

 

2. Vad?

Vilken information behöver sjuksköterskan ha i samtalet för att kunna göra sin bedömning? Här är SBAR en bra modell att utgå ifrån. Här inkluderas information om Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation.

Att glömma bort att presentera sig med namn, titel och arbetsplats vid samtalet är faktiskt vanligare än man tror, likaså att inte veta namn eller personnummer på personen man ringer om. Grundläggande uppgifter som sjuksköterskan verkligen måste ha.

 

3. Sist men absolut inte minst - Teamwork 

Omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan har olika roller men tillsammans utgör vi ett starkt team för att god vård och omsorg ska möjliggöras. Den ena klarar sig inte utan den andra, eller hur?! Det behöver finnas förutsättningar för att skapa goda relationer. Genom det blir vårt arbete ännu bättre och säkrare för den vi är till för och roligare blir det på köpet!

 

☀️ Emma