SBAR

SBAR är en struktur för att rapportera till varandra inom vård och omsorg och minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missupp­fattas. SBAR bidrar därför till ökad patientsäkerhet.

Rapportering enligt SBAR görs i fyra steg där varje steg innehåller informa­tion du behöver ha tagit reda på före du kontaktar sjuksköterska.

S- Situation.

Presentera dig själv och uppge varför du ringer och uppge personuppgifterna på personen du ringer om.

B- Bakgrund

Informera om personens tidigare hälsoproblem.

A- Aktuellt

Om situationen passar i ett av rapporteringsstödets kapitel kan du utgå från kapitlets angivna frågor. Om inget kapitel överensstämmer med personens mående, rapportera ändå tydligt enligt SBAR. Utgå alltid från de viktigaste funktionerna, dvs ANDNING (är luftvägen fri? antal andetag per minut?) CIRKULATION (puls och blodtryck) KONTAKTBARHET (är personen vid medvetande och kan samtala?) samt KROPPSTEMPERATUR.

R- Rekommendation

Uppge dina önskemål med kontakten och vilka behov du ser.

 

Vad blir sjuksköterskans rekommendation/bedömning efter att du rapporterat om S, B och A?

Vad har ni kommit fram till?

Vad måste du som kontaktat sjuksköterskan göra och när ska det göras?

Vad ska du komma ihåg?

Avsluta samtalet med att upprepa/bekräfta vad ni kommit fram till och ta reda på om det finns ytterligare frågor.

Det är viktigt att komma ihåg att en god rapportering bidrar till ökad kvalitet och patientsäkerhet!

©2020 by Evig AB