Om Evig utveckling

Evig utveckling erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg. Jag har genom mina erfarenheter i arbetet som undersköterska, sjuksköterska, distriktssköterska och FoU-ledare fått kunskaper om vad man som omvårdnadspersonal kan och vad man behöver kunna för att skapa god omvårdnad, där den enskilda individen är i centrum.     

Genom att erbjuda ökad kunskap och metoder för omvårdnadsarbetet vill jag vara med och bidra till ökad kvalitet och vara ett stöd i arbetet att möta dagens- och framtidens utmaningar.

Rapporteringsstöd - Säker rapportering från omvårdnadspersonal till sjuksköterska är det första verktyget som vi tagit fram, men inte det sista. Nya spännande projekt är på gång, analoga och digitala- allt för att möta samhällets eviga utveckling. 

/Emma Grundström, grundare

 
 

©2020 by Evig AB