Faktagranskning

 

 

Rapporteringsstödet är granskat och kvalitetssäkrat av experter

  • Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet, Leg. sjuksköterska med specialistutbildning psykiatri, fil.mag i pedagogik. Författare till bl.a. Äldres psykiska hälsa och ohälsa.

 

  • Malin Munter, Leg. sjuksköterska. Såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun.

Medicinskt sakkunnig granskare:

  • Staffan Ekedahl, specialist i allmänmedicin, Jönköping.

©2020 by Evig AB